"Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie"

12 października 2014

Od roku 2001 obchodzony jest w Kościele Dzień Papieski – dzień wdzięczności,  łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II.  Ten dzień szczególnej  promocji jego nauczania przypada w niedzielę przed 16 października .

Ta data jest szczególna!

Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, niebędącym Włochem, został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła II.

Również w tym dniu, 16 października 2002 roku, Jan Paweł II wprowadził do Różańca Tajemnice światła. Ten niezwykły dzień to święto Kościoła i całego naszego kraju. To rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.

Uczniowie naszego Gimnazjum z okazji kolejnego Dnia Papieskiego przygotowali akademię w której przybliżyli swoim kolegom, koleżankom i nauczycielom postać Papieża i jego nauczanie dotyczące świętości życia.

Jan Paweł II emanował świętością, czyli pięknem swojego człowieczeństwa, bogactwem osobowości, dobrocią, mądrością i miłością. Jednym słowem promieniował Chrystusem, gdyż tylko On jest jedynym źródłem i sprawcą świętości człowieka.

Fascynacja świętością Jana Pawła II powinna uświadomić nam, że Chrystus powołuje do świętości również Ciebie. Powołuje każdego, bez wyjątku grzesznego człowieka i daje wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy stali się świętymi, czyli w pełni szczęśliwymi. Oczekuje tylko od nas zgody i współpracy.

To co konkretnie mam czynić, aby stać się świętym?

Jan Paweł II w swoim nauczaniu i postawie życia wskazuje drogę, która prowadzi do świętości życia. Zwraca uwagę na to, że nie można zaniedbywać regularnej, comiesięcznej spowiedzi. Wskazane jest znalezienie sobie stałego spowiednika. Podkreśla rangę i znaczenie modlitwy. „To na modlitwie i w sakramentach a przede wszystkim w Eucharystii, pozwalamy Jezusowi, aby przemieniał nasze serca, uwalniał je od grzechów i uzdalniał do miłości”. Nauczał: „Wielką krzywdę wyrządzają sobie ludzie, kiedy zaniedbują modlitwę lub przestają się modlić, gdyż wtedy ich życie duchowe karłowacieje i zamiera, stają się bezbronni wobec ataków sił zła, które ich zniewalają i nimi manipulują”.

Papież akcentuje także potrzebę miłości bliźniego, przestrzeganie zasad Dekalogu, pełnienie czynów miłosierdzia. Istotna jest lektura dobrej książki i troska o poprawne relacje z innymi.

Pokazuje, że świętość jest wartością, o którą trzeba zawalczyć, o którą trzeba się troszczyć. Zachęcał do stawiania sobie wymagań, do samodyscypliny i wytrwałości w trudnościach. "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali…

Każdy z was znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać" i "obronić", tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych"

Podczas szkolnego apelu z okazji Dnia Papieskiego wybrzmiały słowa nauczania Papieża oraz  fragmenty jego Orędzia na Światowe Dni Młodzieży w których zachęcał:

„Bóg […] pragnie, aby wszyscy byli święci! Młodzi Przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak On jest święty!”   ( XVŚDM, 29.06.1999 r.)

Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej.” (XVII ŚDM, 25.07.2001 r.)

KONKURS CZYSTOŚCI

„Dbając o otoczenie budujemy dla siebie lepsze życie” 

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu:

1. Kształcenie współodpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia.

2. Przestrzeganie podstawowych zasad utrzymania czystości.

3. Dbałość o estetykę i sprawność techniczną pomieszczeń.

4. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia szkolnego.

5. Wdrażanie działań na rzecz środowiska naturalnego, ekologii oraz dbałości o własne zdrowie.

 

II. Zasady konkursu:

  1. W konkursie udział biorą wszystkie klasy Gimnazjum im. Janusza Korczaka
    w Strzałkowie.
  2. Czystość w salach lekcyjnych sprawdzana będzie raz w miesiącu przez członków samorządu szkolnego w losowo wybranym dniu.
  3. Ocenie podlegać będzie:

- wygląd ławek uczniowskich,

- stan podłogi (śmieci, rozlane płyny itd.) oraz najbliższe otoczenie kosza
na śmieci,

- estetyka parapetów,

- dekoracja klasy (estetyka gazetek i ich aktualność),

- stan tablicy, przygotowanie kredy,

- stan klasowej zieleni,

- brak odzieży wiszącej na krzesłach (jeżeli kurtki, bluzy itp. będą wisiały na krzesłach, klasa traci 1 punkt),

- ogólne wrażenie estetyczne.

 

Organizatorzy konkursu:

Samorząd Szkolny

13 października - święto Patrona

13 października obchodziliśmy w gimnazjum święto Patrona – Janusza Korczaka. Była to okazja, by uczcić 13. rocznicę nadania szkole imienia, docenić pracowników oświaty z racji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz przyjąć ślubowanie od pierwszoklasistów.

Tego dnia wręczone również zostały przez wójta gminy stypendia. Przypadły uczniom z najwyższą średnią ocen: Paulinie Mistrzak, Mateuszowi Chmielewskiemu, Agnieszce Wolek, Weronice Nowackiej, Patrycji Zbieranek, Michalinie Górskiej i Kindze Kasprzyk.

Do użytku zostało oddane boisko wielofunkcyjne. Służyć będzie uczniom do gry w siatkówkę, piłkę nożną, ręczną i tenisa ziemnego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Po przecięciu wstęgi na nowym boisku rozpoczął się pokaz umiejętności sportowych.

Całość zwieńczona została montażem słowno-muzycznym poświęconym Januszowi Korczakowi.

Uwaga!

W czwartek 16.10.2014r. odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego, w którym wzięło udział troje uczniów naszego gimnazjum. Do etapu rejonowego, który odbędzie się 28.11.2014r. zakwalifikował się Mateusz Chmielewski z kl. IIIe. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

W piątek 17.10.2014r. czworo uczniów przystąpiło do szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Mimo podjętego wysiłku nikomu nie udało zakwalifikować się do etapu rejonowego. 

Wybory do Samorządu Szkolnego

18 września 2014 roku w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie odbyły się coroczne wybory do Samorządu Szkolnego.

Kandydowało 45 uczniów i wszyscy nauczyciele. W demokratycznym głosowaniu wyłoniono 10 członków samorządu: Eryka Drabińska, Marta Marszałek, Paulina Mistrzak, Sonia Wojtkowiak, Wiktoria Błaszczak, Maja Drygalska, Patrycja Milczarek, Dominik Figas oraz Adrian Nawrocki. Opiekunem została p. Barbara Wojtkowiak. Wszyscy są gotowi do pracy! Z niecierpliwością czekają na pierwsze zadania. Miejmy nadzieję, że ten rok szkolny będzie jeszcze bardziej owocny niż poprzedni. 

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476