Światowy Dzień Przedsiębiorczości

W ramach projektu "Otwarta Firma" nasze Gimnazjum włączyło się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości-A Member of JA Worldwide.

Klasa II b i II e wraz z koordynatorem projektu panią Barbarą Wojtkowiak odwiedziły firmę BMTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kościuszki 16 w Strzałkowie. Gimnazjaliści poznali struktury funkcjonowania firmy, zadania pracowników i specyfikę działania na rynku pracy. Projekt zainspirował młodych ludzi do podejmowania przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania. Przygotowywał uczniów do wejścia na rynek pracy i wspierał w planowaniu ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Pomógł związać młodym ludziom swoją przyszłość zawodową z rodzinną miejscowością.

Nasze Gimnazjum otrzymało certyfikat "Otwarta firma - Pracownik-Przedsiębiorca-Przedsiębiorstwo".

I Mistrzostwa Powiatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy „Umiem pomagać, potrafię ratować życie”

Dnia 24 maja 2013 roku odbyły się w naszej placówce I Mistrzostwa Powiatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy „Umiem pomagać, potrafię ratować życie”. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Słupeckiego P. Mariusz Roga i Wójt Gminy Strzałkowo P. Dariusz Grzywiński. Organizatorzy mistrzostw: Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych i Zdarzeń Losowych „RATUJMY ŻYCIE” w Słupcy, Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej, pracownicy (asystenci – wykładowcy) Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Rada Rodziców przy Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzałkowie.

W mistrzostwach wzięły udział zespoły reprezentujące:

1. Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem

2. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Powidzu

4. Publiczne Gimnazjum w Drążnej

5. Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Opactwie

6. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie

7. Gimnazjum im. POW w Lądku

8. Gimnazjum im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Starym Mieście

9. Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie.

Młodzi ratownicy wykazywali się w zadaniach wymagających zarówno praktycznej, jak i teoretycznej znajomości udzielania pierwszej pomocy. Była ona wymagana podczas specjalnie zainscenizowanych wypadków m.in.:

- wypadek komunikacyjny,

- resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

- oparzenia, rany szarpane, upadek z wysokości,

- test zawierający pytania na temat udzielania pierwszej pomocy.

Sędzia Główny – Agata Dąbrowska, Komandor Zawodów – Marek Dąbrowski.

Wszystkie wypadki były zlokalizowane na terenie naszej placówki.

Finansowego wsparcia mistrzostw udzielili: Starosta Powiatu Słupeckiego P. Mariusz Roga, Wójt Gminy Strzałkowo P. Dariusz Grzywiński, Państwo Arleta i Krzysztof Kroteccy, CRM – P. Przemysław Hierowski, Watis – P. Krzysztof Węgrzyn, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Strzałkowie. Dzięki darczyńcom wszyscy uczestnicy otrzymali maski do reanimacji oraz pamiątkowe koszulki a zwycięskie drużyny nagrody.

Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Gimnazjum z Kowalewa Opactwa, na drugim uplasowała się nasza drużyna, zaś trzecie miejsce zdobyło Gimnazjum
w Powidzu.

Całodzienne zmagania zakończyły się wyłonieniem zwycięzców, pokazem ratownictwa podczas wypadku komunikacyjnego, występem zespołu muzycznego pod kierownictwem P. Agaty Gierłowskiej oraz wspólnym grillem.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy a wszystkim zaangażowanym osobom serdecznie dziękujemy.

ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

7 listopada w naszej szkole, jak co roku, odbyła się akademia z okazji Święta Niepodległości.

Uroczystość ta już na stałe wpisała się w harmonogram pracy placówki. W tym roku odbyła się pod hasłem NIEPODLEGŁOŚĆ 1918 - WYMARZONA, WYTĘSKNIONA, WYWALCZONA. Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem p. Ilony Trojanowicz przygotowała bogaty program artystyczny, w którym przedstawiła losy naszej Ojczyzny, zanim odzyskała niepodległość. Krótka inscenizacja oraz film ukazały  kształtowanie tożsamości narodowej od zarania wieków. Cały program uzupełniły wiersze o Ojczyźnie oraz pieśni patriotyczne przygotowane przez chór pod kierunkiem p. Agaty Gierłowskiej. Treść akademii stała się jednocześnie swoistym  apelem o pokój. Młodemu pokoleniu przypominała, że wolność nie jest dana na zawsze, ale zawsze należy stać na jej straży.

Kup pan szczotkę

Pod takim hasłem Duszpasterstwo Młodzieży „Kotwica” działające przy parafii pw. św. Doroty w Strzałkowie włączyło się do akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Akcja polegała na zbiórce past i szczoteczek do zębów, które zostaną przesłane do Kamerunu. Jest to część projektu „Dentysta w Afryce”. Dzięki temu dziełu dentyści wolontariusze będą mieli możliwość leczenia zębów tamtejszej ludności. 
W DM „Kotwica” gromadzi się młodzież wrażliwa, aktywna, chętna do czynienia dobra dla środowiska. Są to uczniowie szkół średnich, gimnazjaliści, studenci i młodzież pracująca. Każdy z nich przeniósł akcję do swojego środowiska nauki bądź pracy i tym sposobem szczotki i pasy były zbierane wśród parafian, uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej, ZSP w Strzałkowie i przedszkola. Do współpracy przystąpili także klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Jak widać sprawy misji nie są nam obce. 
W sumie we wszystkich placówkach uzbieraliśmy ok. 310 past i 490 szczoteczek.
W gimnazjum uzbieraliśmy całkiem spory karton. Cieszy fakt, że uczniowie oraz nauczyciele tak chętnie włączyli się do tego bezinteresownego dzieła. Hasło „Kup Pan szczotkę” towarzyszyło nam przez cały tydzień i ponownie zwracało uwagę na potrzeby bliźnich z krajów misyjnych. 
Gimnazjalne Ognisko Misyjne, podsumowując Tydzień Misyjny w szkole, podjęło też decyzję, aby zebrane w tym czasie ofiary podzielić i przekazać dwóm podmiotom troszczącym się o misje i misjonarzy. Jedną część funduszy przekazaliśmy więc na akcję AdoMis, która propaguje adopcję misyjnych seminarzystów, by w ten sposób wspierać formację przyszłych kapłanów na terenach misyjnych. Drugą zaś przekazaliśmy na potrzeby Świętowojciechowej Rodziny Misyjnej.

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY I PIEŚNI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

21 października 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy  odbył się POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI WIERSZY I PIEŚNI O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ pod Honorowym Patronatem starosty słupeckiego Mariusza Roga oraz burmistrza Miasta Słupcy Michała Pyrzyka. Jego organizatorzy to: Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim LOK oraz MDK w Słupcy.

Główny cel konkursu to pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości poezji i pieśni patriotycznej. Przewidziano wspólną rywalizację w ramach jednej grupy wiekowej uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w dwóch kategoriach: recytacja i pieśń patriotyczna. Łącznie zaprezentowało się 10 szkół z terenu powiatu słupeckiego.

Naszą reprezentowały: Anna Kubaszewska – w  kategorii recytacja (przygotowanie - p. J. Przygocka) oraz Malwina Mielcarek i Marta Marszałek – w kategorii pieśń patriotyczna (przygotowanie - p. A. Gierłowska).

Duet wokalny Malwina Mielcarek i Marta Marszałek utworem „Żeby Polska” z muzyką W. Korcza i tekstem J. Pietrzaka wyśpiewał III nagrodę  w swojej kategorii.

Gratulujemy!

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476